1. Psychoterapie je péče o zdraví prováděná kvalifikovaným odborníkem - psychoterapeutem.
  2. Jejím základem je profesionální (terapeutický) rozhovor a cílem podpora duševního, tělesného a sociálního zdraví.
  3. Psychoterapie je svébytnou profesí, která vyžaduje specifické vzdělání, tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik.

Kvalifikovaný psychoterapeut absolvoval po svém vysokoškolském vzdělání tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik, což je nejméně pětileté postgraduální studium zakončené zkouškou.

Podmínky České asociace pro psychoterapii pro zapsání do Seznamu psychoterapeutů jsou následující:

Ptejte se na jeho psychoterapeutickou kvalifikaci, tedy tzv. komplexní výcvik, chtějte vidět certifikát, měl by ho mít. Pokud ho nemá, hledejte někoho jiného.

Psychoterapeut a psycholog není totéž. Psychoterapeuti mají různé pregraduální vzdělání - může to být psychologie, pedagogika, sociální práce, medicína a další univerzitní obory.

Nemusí. Může pracovat ve zdravotnictví ale také např. v sociálních službách, ve školství nebo jako živnostník. Tuto informaci by vám měl sdělit, včetně dalších podmínek péče.

Typické sezení trvá 50-60 minut, většinou probíhá konverzace vsedě, ale někdy klienti při psychoterapii leží a ve specifických případech může proběhnout třeba venku, za chůze nebo v jiném prostředí.

To je velmi různé, tzv. krátká terapie bývá úspěšně ukončena během 10 - 20 sezení a netrvá zpravidla déle než rok, jiné psychoterapeutické směry pracují s vyššími počty, až stovkami sezení v průběhu několika let.

Ano, častá forma je skupinová psychoterapie, která je většinou určena pro klienty s podobnými problémy. Další formy jsou psychoterapie párová anebo rodinná pro případy vztahových problémů mezi partnery či rodinnými příslušníky.