To je velmi různé, tzv. krátká terapie bývá úspěšně ukončena během 10 - 20 sezení a netrvá zpravidla déle než rok, jiné psychoterapeutické směry pracují s vyššími počty, až stovkami sezení v průběhu několika let.

Vždy jde o domluvu mezi psychoterapeutem a klientem na základě posouzení zdravotního stavu klienta.