Typické sezení trvá 50-60 minut, většinou probíhá konverzace vsedě, ale někdy klienti při psychoterapii leží a ve specifických případech může proběhnout třeba venku, za chůze nebo v jiném prostředí.

Vždy se jedná o součást terapeutického plánu a klient by měl být předem informován.