Nemusí. Může pracovat ve zdravotnictví ale také např. v sociálních službách, ve školství nebo jako živnostník. Tuto informaci by vám měl sdělit, včetně dalších podmínek péče.

Tedy například, jestli potřebujete doporučení, zdali vám bude přidělena diagnóza, jaká je cena za jedno sezení atd. Základní povinnosti každého odborníka (tedy i psychoterapeuta) při péči o zdraví stanoví Nový občanský zákoník.