1. Psychoterapie je péče o zdraví prováděná kvalifikovaným odborníkem - psychoterapeutem.
  2. Jejím základem je profesionální (terapeutický) rozhovor a cílem podpora duševního, tělesného a sociálního zdraví.
  3. Psychoterapie je svébytnou profesí, která vyžaduje specifické vzdělání, tzv. komplexní psychoterapeutický výcvik.