Ano, častá forma je skupinová psychoterapie, která je většinou určena pro klienty s podobnými problémy. Další formy jsou psychoterapie párová anebo rodinná pro případy vztahových problémů mezi partnery či rodinnými příslušníky.

Specifickou variantou je dětská psychoterapie určená pro podporu dětí školního věku, případně i mladších.