Podmínky České asociace pro psychoterapii pro zapsání do Seznamu psychoterapeutů jsou následující:

1) Magisterský titul v relevantním univerzitním oboru.
2) Komplexní psychoterapeutický výcvik.
3) Celoživotní vzdělávání a průběžná supervize vlastní psychoterapeutické praxe.
4) Dodržování etického kodexu a vodítek pro práci evropského psychoterapeuta.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.It was popularised in the 1960s with the release.