Linka Anténa

Psychoterapeutická linka
pro ty, které trápí karanténa

Volejte na číslo níže bez předchozí domluvy,
sezení je zdarma, platíte jen běžný hovor

Nemáte svého terapeuta?

  • Jsme trénováni doprovázet klienty v náročných situacích
  • Umíme naslouchat i mlčet
  • S námi můžete mluvit bez „roušky“, opakovaně a v bezpečí

Doprovodíme Vás karanténou

Volejte denně 8:00 až 22:00
+420 212 812 540

Informace o koronaviru

Anonymní krizové linky důvěry
pro řešení naléhavých situací

Otevřít kontakty
Po otevření vyberte svůj kraj v levém sloupci

Jak linka funguje?

1
Zavolat nám můžete kdykoliv během dne mezi 8:00 až 22:00
2
Spojíme vás automaticky s jedním z našich terapeutů.
3
Služba je zdarma, platíte jen běžnou cenu hovoru

Časté otázky

Komu je linka určena?
Jak probíhá hovor a co od něho můžu čekat?
S jakým odborníkem mě spojíte?
Jak je to s mlčenlivostí terapeutů?
Spolupracujete s projektem delamcomuzu.cz?

O projektu

Hledáme cestu, jak přispět svým dílem k tomu, abychom touto dobou prošli společně a bez velkých ztrát.

Jako psychoterapeuti máme zkušenosti s provázením lidí v náročných životních situacích. Umíme naslouchat příběhům druhých a pomáhat jim na jejich cestě držet směr a naději. Zorientovat se v situaci, hledat a otevírat nové možnosti, pojmenovat možné cíle i nacházet zdroje potřebné k jejich uskutečnění.

Všichni jsme dotčeni událostmi posledních dnů. Může v nás růst napětí, zmatek, nejistota, obavy, strach i neklid. To jsou stavy, které, Vám umíme pomoct zmírnit.

Jako psychoterapeuti nevytáhneme z kapes peníze na vaše nájemné či podnikání, ale pomůžeme vám lépe se srovnat s tím vším, co se děje, lépe se vyznat v celé té situaci i ve svých myšlenkách a pocitech, které se kolem toho víří ve vašem nitru. Zmírní-li se naše napětí, budeme lépe spát a budeme se schopni lépe domluvit s lidmi okolo sebe.

Členové České asociace pro psychoterapii jsou připraveni doprovázet vás pravidelně po celý čas izolace, případně i poté.

Zajímá nás, jak se máte a co potřebujete. Jaký byl Váš dnešní den? Jak přemýšlíte o zítřku? S čím bychom Vám mohli pomoct?

Za Českou asociaci pro psychoterapii

PhDr. Jiří Drahota
předseda asociace
drahota@centrum.cz

S podporou

Pomozte udržet signál Antény

Pošlete příspěvek dle své úvahy a možností na 22332233/2010
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.