Linka Anténa

Psychoterapeutická linka
pro ty, které trápí karanténa

Vážení a milí,

život se zvolna vrací k podobě, kterou jsme znali a tak také
Anténa končí v neděli 10. května v deset hodin večer své vysílání.
Kolegové, kteří věnovali tomuto projektu svůj čas a energii, se navracejí do svých praxí a ke svým původním povinnostem.

Děkujeme jim jménem mnoha set volajích a jménem České asociace pro psychoterapii, neboť jejich zásluhou bylo k zahlédnutí, co je mnohdy skryté. Psychoterapie je zde pro ty, kteří jí potřebují.

Psychické strádání neskončí 11.května. Naše asociace bude i nadále usilovat, aby se stát více angažoval v dostupnosti psychoterapie.

Děkujeme také Vám všem volajícím, kteří jste nalezli odvahu důvěřovat člověku na druhém konci vysílače. Svěřit mu část svého příběhu. Bylo nám ctí Vás chvíli doprovázet. Věříme, že jste mnozí zahlédli základní myšlenky psychoterapie. Zabývat se svým nitrem, přináší užitek. Nemusíme být pouze oběti okolností a událostí. Všichni potřebujeme podporu, když nás tyto události zaplaví a přesáhnou naši kapacitu.

Děkujeme firmě IPEX, Matěji Diveckému, Markovi Eibovi. Bez jejich technické podpory a nadšení by tento projekt nemohl vzniknout.
Děkujeme také všem supervizorům, kteří podporovali kolegy sloužící v tomto projektu. Zá vzájemnou inspiraci také děkujeme kolegům z platformy delamcomuzu.

Ti z vás, kteří budou hledat psychoterapii v následující době, mohou prolistovat adresář psychoterapeutů naší asociace. Mnozí z kolegů mohou v případě potřeby pracovat i online. Psychoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění můžete nalézt - mimo jiné - na stránkách Asociace klinických psychologů.
Veškeré krizové linky zůstávají v provozu a k dispozici.

Anténa vysílala takřka celé jaro. Přejeme všem - na obou stranách vysílače - aby nadcházející čas přinesl uklidnění a větší vnímání dobrých věcí v každodennosti, které nám dříve protékaly mezi prsty.

V úctě

Jirka
Drahota
předseda asociace
Zdeněk Macek
koordinátor projektu
Milan Stiburek
supervizor projektu
František
Matuška
psychiatrická podpora projektuInformace o koronaviru

Anonymní krizové linky důvěry
pro řešení naléhavých situací

Otevřít kontakty
Po otevření vyberte svůj kraj v levém sloupci